نام شعبه
برج مرمر مشهد
آدرس:
استان خراسان رضوی، شهر مشهد، بلوار امام خمینی، سه راه دارایی، بازار بین الملل طلا و جواهر مرمر، طبقه اول تجاری، واحد70
تلفن شعبه:
شماره تماس امور نمایندگی‌ها:
نام شعبه
برج مرمر مشهد
آدرس:
استان خراسان رضوی، شهر مشهد، بلوار امام خمینی، سه راه دارایی، بازار بین الملل طلا و جواهر مرمر، طبقه اول تجاری، واحد70
تلفن شعبه:
بلی
خیر